SẮP XẾP DÂN CƯ VÙNG CAO GẮN VỚI ỔN ĐỊNH SINH KẾ

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,359

Ngày đăng: 12/09/2021

SẮP XẾP DÂN CƯ VÙNG CAO GẮN VỚI ỔN ĐỊNH SINH KẾ

Trong đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (gọi tắt là Nghị quyết 88) mà Quốc hội khoá XIV đã phê duyệt, vấn đề tái bố trí sắp xếp dân cư gắn liền với phát triển sinh kế miền núi được đặc biệt chú trọng. Quảng Nam đến nay đã thực hiện cơ chế sắp xếp, ổn định dân cư cho hơn 7.000 hộ của 9 huyện miển núi, và chỉ đạt được khoảng 50% tổng số nhu cầu thực tế. Bài toán sinh kế, ổn định đời sống cho người dân vẫn là nỗi trăn trở và thách thức của địa phương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?