QUẢNG TRỊ: ĐƯA ĐƯỜNG LỐI CHÍNH SÁCH VỀ VÙNG THÔN BẢN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,129

Ngày đăng: 12/09/2021

QUẢNG TRỊ: ĐƯA ĐƯỜNG LỐI CHÍNH SÁCH VỀ VÙNG THÔN BẢN

Tuyên truyền, vận động người dân là một trong những nghiệm vụ và giải pháp chủ yếu được Nghị quyết 88/QH14 đặt ra nhằm tăng hiệu quả của Chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền Núi. Trong bối cảnh dịch Covid 19 ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế xã hội các địa phương, thì việc tuyên truyền tới từng đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng biên giới càng trở nên quan trọng và là ưu tiên hàng đầu khi triển khai các chính sách. Ghi nhận tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?