QUẢNG NGÃI THIỆT HẠI SAU BÃO SỐ 5

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,187

Ngày đăng: 12/09/2021

QUẢNG NGÃI THIỆT HẠI SAU BÃO SỐ 5

Tại tỉnh Quảng Ngãi, theo thống kê sơ bộ, cơn bão số 5 đi qua đã khiến khoảng 30 nhà dân ở Quảng Ngãi bị tốc mái, gần 2.000 ha lúa, rau màu bị ngập úng, nhiều lồng bè nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi, thiệt hại ít nhất 50 tỷ đồng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?