ĐÀ NẴNG: TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT PHƯƠNG TIỆN RA VÀO TRONG BÃO

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,201

Ngày đăng: 11/09/2021

ĐÀ NẴNG: TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT PHƯƠNG TIỆN RA VÀO TRONG BÃO

Tại Đà Nẵng, thời điểm cơn bão số 5 đang tiến vào đất liền, bên cạnh công tác ứng phó bão đang được khẩn trương triển khai, lực lượng chức năng vẫn đảm bảo ứng trực, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện ra vào thành phố, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan trong hoàn cảnh mưa bão.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?