ĐÀ NẴNG: TẬP TRUNG CHO NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TẠI HUYỆN HÒA VANG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,743

Ngày đăng: 08/04/2021

ĐÀ NẴNG: TẬP TRUNG CHO NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TẠI HUYỆN HÒA VANG

ĐÀ NẴNG: TẬP TRUNG CHO NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TẠI HUYỆN HÒA VANG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?