CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,934

Ngày đăng: 20/02/2021

CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại; kết tinh những tinh hoa văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hàng trăm năm. Trước biến động của thời gian, di sản không gian văn hóa cồng chiêng có nhiều biến đổi, mai một. Tuy nhiên, vẫn còn không ít người ngày đêm vẫn đang miệt mài lưu giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?