THI ĐUA LÀ ĐỘNG LỰC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,312

Ngày đăng: 23/09/2020

THI ĐUA LÀ ĐỘNG LỰC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

“Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò công tác thi đua, khen thưởng, coi thi đua là động lực để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục đào tạo” là một trong những mục tiêu quan trọng trong công tác thi đua yêu nước được chia sẻ tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành giáo dục lần thứ VII, tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh- Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương tham dự hội nghị.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?