QUẢNG NAM ƯỚC THIỆT HẠI HƠN 250 TỶ ĐỒNG DO BÃO SỐ 5

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 12,036

Ngày đăng: 23/09/2020

QUẢNG NAM ƯỚC THIỆT HẠI HƠN 250 TỶ ĐỒNG DO BÃO SỐ 5

QUẢNG NAM ƯỚC THIỆT HẠI HƠN 250 TỶ ĐỒNG DO BÃO SỐ 5

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?