THỪA THIÊN HUẾ: PHÁT HIỆN “XE KÉ” CHỞ NGƯỜI TRỐN CÁCH LY

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,298

Ngày đăng: 09/08/2020

THỪA THIÊN HUẾ: PHÁT HIỆN “XE KÉ” CHỞ NGƯỜI TRỐN CÁCH LY

THỪA THIÊN HUẾ: PHÁT HIỆN “XE KÉ” CHỞ NGƯỜI TRỐN CÁCH LY

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?