THỪA THIÊN HUẾ: CHI VIỆN 40 BÁC SỸ VÀ ĐIỀU DƯỠNG CHO ĐÀ NẴNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,206

Ngày đăng: 07/08/2020

THỪA THIÊN HUẾ: CHI VIỆN 40 BÁC SỸ VÀ ĐIỀU DƯỠNG CHO ĐÀ NẴNG

THỪA THIÊN HUẾ: CHI VIỆN 40 BÁC SỸ VÀ ĐIỀU DƯỠNG CHO ĐÀ NẴNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?