QUẢNG TRỊ: CÁCH LY CÁC KHU VỰC LIÊN QUAN ĐẾN 2 BỆNH NHÂN COVID-19

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 16,987

Ngày đăng: 07/08/2020

QUẢNG TRỊ: CÁCH LY CÁC KHU VỰC LIÊN QUAN ĐẾN 2 BỆNH NHÂN COVID-19

QUẢNG TRỊ: CÁCH LY CÁC KHU VỰC LIÊN QUAN ĐẾN 2 BỆNH NHÂN COVID-19

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?