QUẢNG NGÃI: TẬP TRUNG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VỀ TỪ VÙNG DỊCH

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 17,494

Ngày đăng: 05/08/2020

QUẢNG NGÃI: TẬP TRUNG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VỀ TỪ VÙNG DỊCH

QUẢNG NGÃI: TẬP TRUNG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VỀ TỪ VÙNG DỊCH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?