ĐÀ NẴNG: BỆNH VIỆN 199 BẮT ĐẦU XÉT NGHIỆM REALTIME - PCR

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,368

Ngày đăng: 05/08/2020

ĐÀ NẴNG: BỆNH VIỆN 199 BẮT ĐẦU XÉT NGHIỆM REALTIME - PCR

ĐÀ NẴNG: BỆNH VIỆN 199 BẮT ĐẦU XÉT NGHIỆM REALTIME - PCR

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?