THỨ TRƯỞNG BỘ NN & PTNT KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG CHÁY RỪNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,145

Ngày đăng: 02/07/2020

THỨ TRƯỞNG BỘ NN & PTNT KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG CHÁY RỪNG

THỨ TRƯỞNG BỘ NN & PTNT KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG CHÁY RỪNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?