QUẢNG NAM: KIẾN NGHỊ HỦY THẦU, KỶ LUẬT 2 GIÁM ĐỐC SỞ VỤ MUA MÁY XÉT NGHIỆM

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,869

Ngày đăng: 25/06/2020

QUẢNG NAM: KIẾN NGHỊ HỦY THẦU, KỶ LUẬT 2 GIÁM ĐỐC SỞ VỤ MUA MÁY XÉT NGHIỆM

QUẢNG NAM: KIẾN NGHỊ HỦY THẦU, KỶ LUẬT 2 GIÁM ĐỐC SỞ VỤ MUA MÁY XÉT NGHIỆM

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?