PC KHÁNH HÒA ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,436

Ngày đăng: 31/03/2020

PC KHÁNH HÒA ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Thời gian qua, ngành điện Khánh Hòa đã triển khai ứng dụng khoa học công nghệ vào các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tối ưu hóa chi phí, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh doanh, quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành, giảm sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, quản lý đầu tư xây dựng, an toàn và dịch vụ khách hàng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?