QUẢNG NGÃI: CHUỘT CẮN LÚA ĐÔNG XUÂN TRÊN DIỆN RỘNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,380

Ngày đăng: 18/02/2020

QUẢNG NGÃI: CHUỘT CẮN LÚA ĐÔNG XUÂN TRÊN DIỆN RỘNG

Hiện nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung triển khai diệt chuột trước tình trạng chuột cắn phá lúa trên diện rộng xảy ra khá nghiêm trọng, đặc biệt khi lúa Đông Xuân đang ngậm đòng trổ bông.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?