ĐƯỜNG NHẬP LẬU ĐANG ÉP CHẾT ĐƯỜNG NỘI ĐỊA

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 14,239

Ngày đăng: 22/08/2019

ĐƯỜNG NHẬP LẬU ĐANG ÉP CHẾT ĐƯỜNG NỘI ĐỊA

Tình trạng buôn lậu, sự thâm nhập của đường lỏng, chính sách hỗ trợ chưa đồng bộ đang khiến ngành mía đường gặp nhiều khó khăn. Được xem là ngành hàng chiến lược trong an ninh lương thực quốc gia nhưng mía đường đang chịu nhiều sức ép và khó tồn tại nếu không được tháo gỡ khó khăn từ cơ chế.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?