ĐÀ NẴNG CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG ỨNG DỤNG CNTT 2018

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,510

Ngày đăng: 20/08/2019

ĐÀ NẴNG CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG ỨNG DỤNG CNTT 2018

Những năm qua, Công nghệ thông tin (CNTT0 đã trở thành công cụ lõi trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, trong đó có TP Đà Nẵng – địa phương xếp hạng nhất chính quyền điện tử khối tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?