XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ BÁO CHÍ VÀ DOANH NGHIỆP

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,245

Ngày đăng: 24/07/2019

XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ BÁO CHÍ VÀ DOANH NGHIỆP

Tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với báo Diễn đàn doanh nghiệp tổ chức hội thảo: Diễn đàn doanh nghiệp và báo chí 2019 với chủ đề: Chia sẻ cơ hội, hợp tác thành công trong bối cảnh mới và Phát động chương trình bình chọn tác phẩm báo chí viết về doanh nhân - doanh nghiệp và môi trường kinh doanh lần thứ VII

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?