TÌNH HÌNH NGÀNH DỆT MAY 6 THÁNG NĂM 2019

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 28,443

Ngày đăng: 24/07/2019

TÌNH HÌNH NGÀNH DỆT MAY 6 THÁNG NĂM 2019

Sáng nay, tại Hà Nội, Hiệp hội Dệt may Việt Nam tổ chức buổi họp báo “Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2019 của ngành dệt may Việt Nam, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp, phương hướng hoạt động trong thời gian tơi”

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?