THỪA THIÊN - HUẾ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 13,604

Ngày đăng: 16/07/2019

THỪA THIÊN - HUẾ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Từ 15/7 - 15/9, Thừa Thiên Huế sẽ khảo sát đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) các sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh năm 2019. Đây cũng là một trong 15 địa phương trên toàn quốc tiến hành khảo sát, đánh giá chỉ số DCCI, qua đó nâng cao năng lực phục vụ của chính quyền đối với doanh nghiệp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?