RÈN KỸ NĂNG GIÚP THANH NIÊN LẬP NGHIỆP

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,829

Ngày đăng: 15/07/2019

RÈN KỸ NĂNG GIÚP THANH NIÊN LẬP NGHIỆP

Ngày kỹ năng thanh niên thế giới 15-7 là dịp để nâng cao nhận thức, thảo luận về tầm quan trọng của giáo dục nghề nghiệp, đào tạo và phát triển các kỹ năng nghề phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội các quốc gia và toàn cầu. Chiều nay, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB và XH tổ chức hội thảo “Kỹ năng nghề cho thanh niên trong bối cảnh hội nhập”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?