PHÒNG NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG PPP

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,430

Ngày đăng: 13/07/2019

PHÒNG NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG PPP

Thời gian vừa qua, những câu chuyện về dự án BOT đã gây nhiều tranh cãi. Mặc dù việc đầu tư vào các công trình giao thông trọng điểm là rất cần thiết, góp phần đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và ổn định kinh tế vĩ mô, giảm áp lực nợ công, kích cầu đối với sản xuất trong nước. Tuy nhiên, làm thế nào để có thể phù hợp với các bên là Nhà nước, nhà đầu tư và người dân thì cần phải có những hành lang pháp lý, khung khổ pháp lý, hợp đồng đối tác công tư phải rõ ràng, minh bạch, đảm bảo cho các nhà đầu tư khi đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng PPP. Đây là vấn đề được các đại biểu thảo luận tại Hội thảo “Phòng ngừa và giải quyết tranh chấp hợp đồng đối tác công tư trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng: Thực tiễn Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế và định hướng chính sách”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?