HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CÁC CƠ SỞ GDNN SẼ DIỄN RA TẠI HÀ TĨNH

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 15,459

Ngày đăng: 10/07/2019

HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CÁC CƠ SỞ GDNN SẼ DIỄN RA TẠI HÀ TĨNH

Nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng phong trào văn hóa nghệ thuật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phàn nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên. Năm 2019, Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động TB và XH tổ chức Hội diễn văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc. Chiều ngày 10/7, Lễ phát động hội diễn này đã được tổ chức tại Hà Nội

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?