BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN CHO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 13,813

Ngày đăng: 08/06/2019

BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN CHO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

Sáng ngày 8/6, Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức hội thảo “Thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên Tiểu học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới”, nhằm thống nhất các giải pháp và hướng dẫn chương trình cho các sở và các trường trên cả nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?