QUẢNG TRỊ: 284 HTX NÔNG NGHIỆP HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,326

Ngày đăng: 17/05/2019

QUẢNG TRỊ: 284 HTX NÔNG NGHIỆP HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012

Sáng 17/5, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?