PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGHỀ NUÔI CHIM YÊN TẠI VIỆT NAM

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,173

Ngày đăng: 17/05/2019

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGHỀ NUÔI CHIM YÊN TẠI VIỆT NAM

Trong khuôn khổ chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa lần thứ 9, hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại Việt Nam” đã diễn ra tại thành phố Nha Trang vào sáng ngày 11/5.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?