HƠN 100 NỮ TRÍ THỨC TIÊU BIỂU ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 13,064

Ngày đăng: 17/05/2019

HƠN 100 NỮ TRÍ THỨC TIÊU BIỂU ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG

Sáng 16/5, Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức hội nghị biểu dương nữ trí thức tiêu biểu lần thứ 2. Hơn 100 nữ trí thức tiêu biểu trong cả nước đã được tuyên dương, ghi nhận vì những đóng góp của mình trong sự phát triển KHCN nói riêng và kinh tế xã hội nói chung của đất nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?