XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP NÂNG ĐIỂM, CẦN SỰ CÔNG BẰNG, THỐNG NHẤT

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 12,587

Ngày đăng: 24/04/2019

XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP NÂNG ĐIỂM, CẦN SỰ CÔNG BẰNG, THỐNG NHẤT

Sau khi có kết quả chấm thẩm định và Công văn từ các Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, Hòa Bình, nhiều trường Đại học đã ra quyết định xóa tên, trả về các trường hợp sinh viên đỗ Đại học năm 2018 do được nâng điểm. Tuy nhiên, việc xử lý các thí sinh liên quan đến vụ án gian lận thi cử, nhất là những thí sinh sau khi chấm thẩm định vẫn đủ điểm đỗ Đại học đang là vấn đề còn chưa thống nhất giữa các trường, cần 1 giải pháp xử lý kiên quyết, thận trọng nhưng cũng phải đảm bảo công bằng cho các thí sinh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?