VĨNH PHÚC QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2019

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,640

Ngày đăng: 14/02/2019

VĨNH PHÚC QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2019

Với nhiều kết quả đạt được năm 2018, năm 2019 tỉnh Vĩnh Phúc đặt ra nhiều chỉ tiêu phát triển KTXH, đảm bảo an ninh quốc phòng, chăm lo tốt cho đời sống của người dân, nhất là người có công và người nghèo trong xã hội. Nhằm đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu này, Tỉnh uỷ, HĐND, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Để hiểu rõ hơn về những kết quả đạt được trong năm 2018 và thực hiện mục tiêu năm 2019, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ tỉnh, qua đó góp phần vào việc thực hiện thắng lợi của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. PV THQHVN phỏng vấn Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành về nội dung này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?