THÀNH TỰU 10 NĂM THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC BIỂN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,354

16/02/2019

THÀNH TỰU 10 NĂM THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC BIỂN

Nhờ có Nghị quyết 09 của BCH Trung ương Đảng khóa 10 về Chiến lược biển Việt Nam mà trong suốt 10 năm qua, từ 2007 đến 2017, nhiều vấn đề liên quan đến biển Đông như phát triển kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo đã có những chuyển biến đáng kể. Đà Nẵng là một trong số những thành phố biển của Việt Nam thực hiện tốt Nghị quyết này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?