TẾT RỘN RÀNG CỦA ĐỒNG BÀO BANA KRIÊM

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,201

13/02/2019

TẾT RỘN RÀNG CỦA ĐỒNG BÀO BANA KRIÊM

Hoà chung với không khí tết ấm áp, xuân rộn ràng của đồng bào miền xuôi. Đồng bào dân tộc Bana K’riêm ở một số huyện miền núi cao tỉnh Bình Định vẫn giữ được những phong tục tập quán, cũng như những nét đặc sắc trong văn hoá của mình, nhất là những ngày tết đến, xuân về.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?