NỀN TẢNG CỦA PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,214

13/02/2019

NỀN TẢNG CỦA PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

Năm 2018, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục được giữ vững. Ngoài vai trò tích cực của các cấp ủy, chính quyền, sự tham gia của lực lượng Công an thì yếu tố quan trọng, then chốt, quyết định đến sự phát triển của phong trào chính là quần chúng nhân dân. Sự đồng tình, ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội đã giúp tình hình an ninh trật tự tại địa phương được ổn định.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?