TECHFEST BƯỚC ĐI BỀN VỮNG CHO CÁC STARTUP VIỆT

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,210

Ngày đăng: 12/12/2019

TECHFEST BƯỚC ĐI BỀN VỮNG CHO CÁC STARTUP VIỆT

Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo công nghệ 4.0 được Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức từ năm 2015, với hơn 500 doanh nghiệp khởi nghiệp có các sản phẩm công nghệ trong những lĩnh vực đã tham gia. Ðây là kênh kêu gọi vốn đầu tư khá hiệu quả cho các doanh nghiệp khởi nghiệp để phát triển ban đầu. Ðến nay, nhiều doanh nghiệp đã gọi được vốn đầu tư, kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước và quốc tế. Trong đó đáng chú ý là câu chuyện Khởi nghiệp phát triển du lịch trải nghiệm trên nền tảng nông nghiệp sinh thái 4.0 của Công ty TNHH nông trại chia sẻ Sharefarm được đánh giá là nấc thang mới của mô hình phát triển kinh tế hợp tác.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?