LOẠI BỎ HƠN 1000 ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG LẠC HẬU

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 12,668

Ngày đăng: 04/12/2019

LOẠI BỎ HƠN 1000 ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG LẠC HẬU

Hơn 1.000 định mức lạc hậu đã được loại bỏ sau hơn 1 năm thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức, giá xây dựng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 2038. Đây là những kết quả tích cực trong cuộc cách mạng về quản lý đầu tư xây dựng, chống thất thoát lãng phí, hạn chế tình trạng đội vốn, kéo dài thời gian thực hiện dự án đặc biệt là tại các dự án công như thời gian qua.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?