TRÍ THỨC TRẺ VIỆT NAM VÌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 12,206

Ngày đăng: 28/11/2019

TRÍ THỨC TRẺ VIỆT NAM VÌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trí thức trẻ Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững là chủ đề của Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II vừa diễn ra tại Hà Nội. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự lễ khai mạc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?