SÔNG HỒNG – PHÙ SA VỀ TỪNG CON NGÕ

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 17,353

Ngày đăng: 12/11/2019

SÔNG HỒNG – PHÙ SA VỀ TỪNG CON NGÕ

Thưa quý vị và các bạn, xây dựng xã nông thôn mới không chỉ là những tiêu chí về giao thông, về điện, về trường học, y tế, nhà ở…tạo điều kiện cho người dân có thể lao động, sinh sống và làm việc trên quê hương mới là giá trị nhân văn, là cốt lõi của 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới. Mục tiêu quốc gia này sẽ khó đạt được kết quả nếu không có sự đồng lòng, dốc sức của phía doanh nghiệp trên địa bàn. Bằng cách làm riêng của mình Công ty Cổ phần May Sông Hồng cũng đã đóng góp thiết thực vào việc cải thiện đời sống người dân, thay đổi diện mạo của một vùng quê nghèo.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?