QUẢNG NGÃI TẬP TRUNG ỨNG PHÓ BÃO SỐ 6

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 12,900

Ngày đăng: 10/11/2019

QUẢNG NGÃI TẬP TRUNG ỨNG PHÓ BÃO SỐ 6

Trước tình hình cơn bão số 6 chuẩn bị đổ bộ vào đất liền, tỉnh Quảng Ngãi đang rất khẩn trương triển khai các phương án ứng phó với phương châm 4 tại chỗ, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?