QUẢNG NGÃI DI DỜI HƠN 10.000 HỘ DÂN ĐẾN VÙNG AN TOÀN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,598

Ngày đăng: 10/11/2019

QUẢNG NGÃI DI DỜI HƠN 10.000 HỘ DÂN ĐẾN VÙNG AN TOÀN

Để đối phó với cơn bão số 6 đang đổ bộ vào đất liền, tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung tối đa lực lượng, di dời hàng nghìn hộ dân đến khu vực an toàn, đồng thời triển khai xong các phương án ứng phó với phương châm 4 tại chỗ, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?