QH VỚI HOẠT ĐỘNG KINH TẾ: KINH TẾ VIỆT NAM 2020 - 2030: SUY THOÁI HAY HƯNG THỊNH?

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,828

Ngày đăng: 07/11/2019

QH VỚI HOẠT ĐỘNG KINH TẾ: KINH TẾ VIỆT NAM 2020 - 2030: SUY THOÁI HAY HƯNG THỊNH?

Hội nghị Đầu tư 2019 với nội dung “Kinh tế Việt Nam 2020 - 2030: Suy thoái hay hưng thịnh?” được tổ chức tại TPHCM, tập hợp các thảo luận và dự báo về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong giai đoạn năm 2020 - 2030, đặc biệt là những tác động đến thị trường đầu tư tài chính, chứng khoán, bất động sản.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?