KHÁNH HÒA NỖ LỰC ĐẦU TƯ LƯỚI ĐIỆN NÔNG THÔN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 13,392

Ngày đăng: 10/11/2019

KHÁNH HÒA NỖ LỰC ĐẦU TƯ LƯỚI ĐIỆN NÔNG THÔN

Nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, nhiều năm qua, ngành điện Khánh Hòa luôn đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng thời, nỗ lực không ngừng trong việc đầu tư, nâng cấp, cải tạo lưới điện, đặc biệt là đối với lưới điện nông thôn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?