NHIỀU ĐIỂM MỚI TRONG HỘI GIẢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TOÀN QUỐC 2018

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,478

Ngày đăng: 18/09/2018

NHIỀU ĐIỂM MỚI TRONG HỘI GIẢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TOÀN QUỐC 2018

Với thông điệp đổi mới phương pháp sư phạm, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; thực tâm, thực tài, thực nghề, gương mẫu sáng tạo đổi mới, theo một tư duy mới, cách tiếp cận mới “dạy những gì doanh nghiệp, thị trường lao động và xã hội cần”, sáng ngày 15/09, Hội giảng giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018 đã khai mạc tại Hà Nội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?