BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,520

Ngày đăng: 11/07/2018

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM

#Sáng nay, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm năm 2018.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?