VƯỚNG MẮC TRONG CHUYỂN ĐỔI ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 20,484

12/12/2018

VƯỚNG MẮC TRONG CHUYỂN ĐỔI ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Sáng ngay 12/12/2018, ông Phan Thái Bình, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam tiến hành giám sát tại huyện Duy Xuyên về việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khu Luật đất đai 2013 có hiệu lực

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?