MINH BẠCH TRONG CHÍNH SÁCH VỀ AMIĂNG TRẮNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,332

05/11/2018

MINH BẠCH TRONG CHÍNH SÁCH VỀ AMIĂNG TRẮNG

Phát biểu tại Hội nghị giải trình về sử dụng amiang trắng tại Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường Phan Xuân Dũng yêu cầu các bộ ngành phải có nghiên cứu cụ thể về tác động của loại sợi này đến sức khở của người dân trong nước. Đây là hội nghị quan trọng theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về xem xét kiến nghị của một số Hiệp hội, doanh nghiệp và chuyên gia về việc sử dụng amiang trắng tại Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?