THÁO GỠ RÀO CẢN ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,467

Ngày đăng: 10/10/2018

THÁO GỠ RÀO CẢN ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN

#Trong nhiều năm qua, vai trò của kinh tế tư nhân ngày càng được ghi nhận, các chính sách, môi trường đầu tư tại các địa phương nói riêng và cả nước nói chung đã thông thoáng hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, mặc dù số lượng doanh nghiệp tăng lên nhưng doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm phần lớn, sản xuất manh mún, gặp nhiều khó khăn, công nghệ lạc hậu, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp. Để nuôi dưỡng, tạo động lực cho kinh tế tư nhân phát triển, cần những giải pháp đồng bộ, từ cả hai phía Nhà nước và doanh nghiệp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?