RÀO CẢN VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,754

Ngày đăng: 07/10/2018

RÀO CẢN VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN

Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 10 của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ngày /10, tại Hà Nội, Tạp chí Nhà Đầu tư (Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài) đã tổ chức toạ đàm với chủ đề Phát triển kinh tế tư nhân: rào cản và giải pháp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?