NÔNG THÔN MỚI HOÀN THÀNH MỤC TIÊU 2018

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,374

16/10/2018

NÔNG THÔN MỚI HOÀN THÀNH MỤC TIÊU 2018

# Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến thời điểm này, cả nước đã có 3.542 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 64 xã so với cuối tháng 8/2018.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?