HƠN 2000 ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI TIM MẠCH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 16

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,324

Ngày đăng: 07/10/2018

HƠN 2000 ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI TIM MẠCH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 16

Tại thành phố Đà Nẵng, trong hai ngày 6 và 7 tháng 10, Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 16 do Hội Tim mạch học Việt Nam tổ chức đã thu hút sự tham dự của hơn 2000 đại biểu, trong đó có nhiều báo cáo viên là giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch Việt Nam và thế giới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?